• athlin
 • gdziejestola
 • Siedut
 • eira
 • selvish
 • dreamcatcher
 • kjn
 • DarthBane
 • lugola
 • spencter
 • Astri
 • somethingfromheart
 • Qualinestii
 • ollardo
 • przemek2355
 • voidt
 • victory
 • fourstrings
 • scorpix
 • the-kid
 • laure
 • sidestory
 • maybeyou
 • jojinthesun
 • fajnychnielubie
 • inspiration-emotions
 • ananana
 • berrishchoclate
 • Americanlover
 • Edgi
 • 666th
 • wiebsting
 • shar
 • gronsaker
 • paliti
 • czinok
 • anewryzm
 • lanabanana
 • DavyJones
 • ikari
 • nothingness
 • unfolded
 • Storrada
 • emiltas
 • affia
 • mielonka
 • masterofpuppets
 • ShinzoGekai
 • neurotic
 • wybuchmuzgu
 • tavorite
 • colourofmoonlight
 • olalaa
 • matkaboskazuposka
 • happytime
 • irmelin
 • precieux
 • machamfakami
 • calvados
 • newperception
 • patrzpodnogi
 • Magoryan
 • natex
 • chich
 • gramtylkodrzewa
 • meldisse
 • saski
 • shar17666
 • noircoffeenoirmind
 • smutnyziemniak
 • dusielecc
 • zorza
 • nancymikkelsen
 • scared
 • anomalia
 • xwyczesanagitarax
 • missimpossible
 • schizaa
 • hormeza
 • dynamite
 • adzina
 • undonee
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle viaoll oll
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
2545 1fd4 500
Reposted fromslid0 slid0 viamagolek22 magolek22
3390 523c 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamagolek22 magolek22
2049 6eff
Reposted fromfungi fungi viamagolek22 magolek22
1580 45e2 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamagolek22 magolek22
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viaSilentForest SilentForest
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaSilentForest SilentForest
3364 9665 500
Reposted fromZircon Zircon vialifedownthespiral lifedownthespiral
7811 ff45 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaoll oll
5180 967c
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
4375 a7db
Reposted fromteijakool teijakool viaHypothermia Hypothermia
2312 423f 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaaskman askman
3203 d3f8 500
Instagram: booksididnt
Reposted fromPoranny Poranny viawecouldbeclose wecouldbeclose
0196 941e
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaMartwa13 Martwa13
No i chyba nadszedł ten czas. Trzeba zrobić konkretny porządek wyrzucić niepotrzebne rzeczy, przebrać ubrania, spalić listy i dzienniki, zrobić porządek w życiu. Zacząć od nowa, zacząć w końcu żyć nie patrząc w przeszłość, nie wracając do osób których już nie ma.
I widzieć siebie swoimi oczami...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl