• athlin
 • gdziejestola
 • Siedut
 • eira
 • selvish
 • dreamcatcher
 • kjn
 • DarthBane
 • lugola
 • spencter
 • Astri
 • somethingfromheart
 • Qualinestii
 • ollardo
 • przemek2355
 • voidt
 • victory
 • fourstrings
 • scorpix
 • the-kid
 • laure
 • sidestory
 • maybeyou
 • jojinthesun
 • fajnychnielubie
 • inspiration-emotions
 • ananana
 • berrishchoclate
 • Americanlover
 • Edgi
 • 666th
 • wiebsting
 • shar
 • gronsaker
 • paliti
 • czinok
 • anewryzm
 • lanabanana
 • DavyJones
 • ikari
 • nothingness
 • unfolded
 • Storrada
 • emiltas
 • affia
 • mielonka
 • masterofpuppets
 • ShinzoGekai
 • neurotic
 • wybuchmuzgu
 • highhopes
 • colourofmoonlight
 • olalaa
 • meganne22
 • happytime
 • irmelin
 • precieux
 • machamfakami
 • calvados
 • newperception
 • patrzpodnogi
 • Magoryan
 • natex
 • chich
 • gramtylkodrzewa
 • meldisse
 • saski
 • shar17666
 • noircoffeenoirmind
 • smutnyziemniak
 • dusielecc
 • Lotta12
 • nancymikkelsen
 • scared
 • anomalia
 • xwyczesanagitarax
 • missimpossible
 • schizaa
 • hormeza
 • dynamite
 • adzina
 • undonee
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5148 bd6e 500
"Cała prawda o mężczyznach" - Ian K. Smith
Reposted fromaggape aggape viagwiazdeczka gwiazdeczka
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viamuviell muviell
5011 d790 500
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viaRedHeadCath RedHeadCath
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
1908 1f57
Reposted fromahora ahora viaMaryiczary Maryiczary
5665 4dd0
Reposted fromundoing undoing viaMaryiczary Maryiczary
Zawsze trzeba pamiętać kto był, gdy nikogo nie było.
Reposted fromcharming charming viaMaryiczary Maryiczary
3147 2228
Reposted fromfungi fungi viatoniewszystko toniewszystko
2954 b49f 500
Pamiętajcie, że to zawsze zaczyna się niewinnie. Zareagujcie na etapie pierwszego obrazka. Mówię wam.
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viainvincible invincible
3207 d65f 500

lugola:

post–grad:

03 may, 9:30am // it’s a double-brewed tea kind of morning.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainvincible invincible
5182 bb25 500
Reposted fromprivacea privacea viaCarmila Carmila
Znasz mnie na tyle  na ile Ci pozwolę.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromkyte kyte viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl