• athlin
 • gdziejestola
 • Siedut
 • eira
 • selvish
 • dreamcatcher
 • kjn
 • DarthBane
 • lugola
 • spencter
 • Astri
 • somethingfromheart
 • Qualinestii
 • ollardo
 • przemek2355
 • voidt
 • victory
 • fourstrings
 • scorpix
 • the-kid
 • laure
 • sidestory
 • maybeyou
 • jojinthesun
 • fajnychnielubie
 • inspiration-emotions
 • ananana
 • berrishchoclate
 • Americanlover
 • Edgi
 • 666th
 • wiebsting
 • shar
 • gronsaker
 • paliti
 • czinok
 • anewryzm
 • lanabanana
 • DavyJones
 • ikari
 • nothingness
 • unfolded
 • Storrada
 • emiltas
 • affia
 • mielonka
 • masterofpuppets
 • ShinzoGekai
 • neurotic
 • wybuchmuzgu
 • highhopes
 • colourofmoonlight
 • olalaa
 • matkaboskazuposka
 • happytime
 • irmelin
 • precieux
 • machamfakami
 • calvados
 • newperception
 • patrzpodnogi
 • Magoryan
 • natex
 • chich
 • gramtylkodrzewa
 • meldisse
 • saski
 • shar17666
 • noircoffeenoirmind
 • smutnyziemniak
 • dusielecc
 • zorza
 • nancymikkelsen
 • scared
 • anomalia
 • xwyczesanagitarax
 • missimpossible
 • schizaa
 • hormeza
 • dynamite
 • adzina
 • undonee
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1634 0c69
Reposted bygietropzwierzewyzszeAGirlWithNoName
1632 32f1
Reposted byEinhornZorro EinhornZorro
1631 1c2c
1627 9bdc
1624 6404
Reposted byshouldigetoff shouldigetoff
1623 5afa
Reposted byedhellEinhornZorro
1622 cf45
Reposted bygreen-tealieve
1621 45cb
Reposted byHiperboreafoodisloveMonia94khabarakh
1620 3e3f
1619 11a9
1616 f956
Reposted byjestemwmediolaniegreen-teazwierzewyzsze
0492 3d67
Reposted fromLittleJack LittleJack viaswidron swidron
9228 d5b0 500
9520 be4b
Reposted fromdarkanes darkanes viatulele tulele
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 viaesperance esperance
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty viayouaresonaive youaresonaive
9080 761e
Reposted fromSzczurek Szczurek viazapachsiana zapachsiana
2183 d01f 500
Reposted fromhepi hepi viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl